Keanekaragaman Hayati

Kawasan TNGP merupakan satu di antara kawasan konservasi daerah tropika yang sangat penting. Di dalam kawasan ini diketemukan paling sedikit 10 tipe ekosistem berlapis-lapis dari puncak bukit (gunung) hingga dataran rendah dan daerah pantai (mangrove).

a. Hutan Hujan Sub Alpine

b. Hutan Hujan Pegunungan (400 – 800 mdpl)

c. Hutan Hujan Tropika Dataran Rendah

d. Hutan Tanah Aluvial

e. Hutan Gambut

f. Hutan Rawa

g. Hutan Mangrove

h. Vegetasi Rheofite